۱۵
فروردین

نصب اسپلیت ایستاده

محل قرار گیری یونیت داخلی اسپیلت ایستاده باید به صورت زیر باشد

مقادیر مجاز لوله کشی برای اسپیلت های ایستاده به صورت زیر می باشد:

بیشترین اختلاف ارتفاع (متر) بیشترین میزان طول لوله (متر)
6 25

شرایط نصب یونیت خارجی به صورت زیر می باشد: