۱۸
بهمن

مراحل نصب اسپلیت (کولر گازی)

انتخاب محل مناسب جهت نصب یونیت داخلی

اندازه گیری درست محل بر روی دیوار

اتصال پلیت کولر گازی به دیوار

سوراخ کردن دیوار

اتصال لوله های مسی

برش لوله ها باید کاملا صاف باشد و هرگونه برش که زاویه ایی به غیر از 90 درجه با سطح ایجاد کند غیر قابل قبول می باشد.

سطح لوله ها حتما باید با گشاد کن باز شوند:

اتصال پرچ ها با یکدیگر باید به صورت کاملا  محکم و با استفاده از پرچ کن استاندارد صورت گیرد:

کلیه اتصالات باید کاملا محکم شوند

کلیه لوله ها باید کاملا با نوار پرایمر و عایق پوشانده شوند:

اتصال سیم های برق

قرار گیری محل مناسب برای لوله درین

نحوه اتصال صحیح لوله درین به شرح زیر می باشد:

موارد اجرا شده به صورت زیر به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد:

نصب یونیت

نحوه جای گذاری یونیت خارجی

توجه:لازم به ذکر است تمامی ظرفیت های اعلام شده  کولرهای گازی برای لوله کشی تا 5 متر است و اجرای لوله کشی بیشتر از 5 متر مسلما باعث کاهش بازدهی دستگاه خواهد شد و پیشنهاد شرکت لوله کشی تا 5 متر می باشد.

 

 

توجه:یونیت های کندانسور حتما در جهت مخالف باد نصب گردند و در صورت نصب در جهت باد باید محافظ مربوطه جهت عدم تاثیر باد بر روی دستگاه نصب گردد.

توجه: در صورت استفاده از دستگاه برای گرمایش دستگاه بیرونی حتما در محیطی نصب شود که دارای کفشور باشد

در صورت نیاز به وجود شارژ گاز اضافی برای طول های بیشتر از 5 متر برای کولر های گازی لازم است طبق جدول زیر شارژ گاز صورت گیرد: