۰۵
بهمن

جزییات اجرای برق دستگاه داکت اسپیلت

  • کابل 2.5*3 از جعبه مینیاتوری( 16 A) کلاس C تا محل نصب یونیت داخلی برای کلیه دستگاها
  • کابل 4*3 از جعبه مینیاتوری ( A 25 ) کلاسC تا محل نصب یونیت خارجی
  • جهت راه اندازی دستگاه های اینورتر کابل 1.5*2 شیلددار الزامی میباشد.
  • برای دستگاه های 4 و 5 تن تبرید کابل برق یونیت خارجی 4*5 و فیوز 25 آمپر سه فاز برای کندانسور و کنتور 25 آمپر سه فاز ) نوع  (cداخلی الزامی میباشد

 

دستگاه تک فاز

دستگاه سه فاز

نکته:توجه داشته باشید چنانچه زیرساخت توسط عوامل شرکت انجام نشده باشد از نصب دستگاه ، بدون کابل شیلددار جدا خودداری شود.

توجه:در صورت عدم تامین ولتاژ مناسب(بین 115 تا 225) از سوی کارفرما از نصب دستگاه جدا خودداری گردد و در صورت اصرار کارفرما ، از کارفرما تاییدیه کتبی مبنی بر به عهده گرفتن عواقب ناشی از افت ولتاژ گرفته شود.