۰۱
بهمن

الزامات نصب و اجرای لوله مسی

نصب لوله مسی بین یونیت خارجی و داخلی :

  • نصب لوله مسی باید متناسب با نوع دستگاه و میزان ارتفاع و طول مجاز آن صورت گیرد.

       نکته:حداکثر ارتفاع عمودی برای دستگاهای تا ظرفیت3  تن ،20 متر و برای ظرفیت بالاتر از آن 25 متر می باشد.

  • هر دو لوله مسی باید بوسیله عایق و نوار پرایمر پوشیده شوند.ضخامت تمامی عایق ها چه برای داکت اسپیلت و چه برای VRF باید 4/3 باشد.
  • لوله کش در هر 7 متر ارتفاع عمودی ملزم به اجرای تله روغن می باشد. بهترین حالت اجرای تله روغن به صورت دایره به قطر 40 سانتی متر می باشد.
  • لوله کش مستلزم به جوش دادن لوله ها به صورت کاملا اصولی است و لوله ها نباید دارای گل جوش زیاد یا کم باشند.
  • ضخامت لوله ها جهت استفاده در لوله کشی داکت اسپیت 0.30 می باشد.
  • بعد از اتمام کار لوله ها حتما باید با ازت تحت فشار 300 PSI برای داکت اسپیلت 500PSI برای دستگاهای VRF شارژ شده باشند.

نکته : از تبدیل نمودن لوله در هر سایزی خودداری گردد و عواقب ناشی از آن به عهده عوامل نصب می باشد.

  • کلیه لوله های مسی در رایزر باید توسط بست و شاسی مطابق شکل زیر اجرا شوند.
  • بعد از اجرا کلیه لوله های مسی باید حداقل 1 متر از کف بام بالاتر بیایند.
  • برای اجرای لوله های مسی می بایست از ابزار آلات استاندارد استفاده شود ، لازم به ذکر است که کلیه این ابزار ها باید توسط ناظر شرکت به تایید برسد.