این ساختمان در محله ونک واقع شده است و مجهز به سیستم داکت اسپلیت می باشد.