۰۶
بهمن

الزامات نصب یونیت خارجی داکت اسپلیت

کندانسور از اجزای مهم داکت اسپلیت است و باید در محل مناسب و با رعایت اصول و قوانین نصب گردد. همچنین برای نصب چند کندانسور در کنار هم نیز باید بیشتر به این موضوع توجه کرد چرا که نصب نادرست کندانسور کاهش طول عمر کمپرسور و یا سوختن آن را به همراه دارد.

از سمت دهش فن کندانسور حداقل فاصله 1.5 متر و از سمت مکش آن حداقل فاصله 20 سانتی متر با دیوار بایستی رعایت شود.

نکته: در صورت نصب کندانسور به صورت دیواری باید از پایه های 60 سانتی استفاده کرد تا حداقل فاصله دستگاه با دیوار رعایت گردد.